ផ្សព្វផ្សាយ

ទ្រព្យដាក់ចូលថ្មីៗ

នេះគឺជាលក្ខណៈសម្បត្តិថ្មីដែលយើងបានចុះផ្សាយ

ស្វែងរកតាមតំបន់

ស្វែងរកអចលនទ្រព្យតាមតំបន់

WE-TC REAL ESTATE

WE-TC Real Estate គឺជាការគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យនៅខេត្តសៀមរាបភ្នាក់ងារអចលនៈទ្រព្យក្នុងស្រុកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មគ្មានតម្លៃនិងតម្លៃសមរម្យ។ យើងមានទំនុកចិត្តលើគុណភាពនៃការចុះបញ្ជីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងនៅលើគេហទំព័រនិងកំរិតខ្ពស់នៃសេវាកម្មផ្ទាល់ខ្លួន។ អ្នកស្វែងរកទ្រព្យអង្គរយើងអាចជួយអ្នកក្នុងការលក់ជួលនិងជួលអចលនៈទ្រព្យ។ ពួកគេទាំងអស់សុទ្ធតែមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ជាច្រើន។ យើងប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់និងខិតខំឥតឈប់ឈរដើម្បីកែលម្អការអនុវត្តនិងការយកចិត្តទុកដាក់របស់អតិថិជន។ យើងជួយអ្នកស្វែងរកដីធ្លីផ្ទះវីឡាសណ្ឋាគារផ្ទះសំណាក់ប៊ូទិករីសតនិងអាផាតមិនដើម្បីទិញលក់ជួលនិងជួលនៅសៀមរាបប្រទេសកម្ពុជា។

ស្វែងរកតាមផែនទី

ដៃគូរបស់ពួកយើង

ពួកយើងមានដៃគូសហការហ៍ជាច្រើនដូចជា

...
...
...